Indflydelse, udvikling og netværk for professionelle bygherrer

 
Få overblik over ændringerne i AB

Endags-kurser er for dig, der kender det nuværende AB-system godt og skal have overblik over nyskabelserne. På endags-kurserne får du således et kompakt overblik over de vigtigste ændringer samt, hvordan både AB18 og ABR18 adskiller sig fra henholdsvis AB92 og ABR89.

Dette kursus afholdes også

30. august 2018: København (UDSOLGT)
4. september 2018: København
6. september 2018: Aarhus
19. september 2018: København
29. oktober 2018: København
6. november 2018: København
28. november 2018: Aarhus

Program 

Kl. 09.30 Fælles morgenmad

Kl. 10.00 Velkomst og introduktion

Kl. 10.10 Introduktion til det nye AB-system og intentionerne bag det
Det nye AB-system lægger overordnet vægt på mere skriftlighed og dokumentation af ændringer til aftaler og processer. Få indblik i, hvordan intentionerne er udmøntet på udvalgte områder, som alle bidrager til at øge kvaliteten i byggeriet. Bl.a. i forhold til at skabe bedre planlægning og styring i byggesager, en hurtigere og mere effektiv løsning af konflikter samt mulighederne for at stille krav til leverandører omkring samfundsansvar.

Kl. 11.00 Gennemgang af AB-systemet – hvor er nyskabelserne og ændringerne?
Hoveddokumenterne i det nye aftalesystem gennemgås med fokus på nyskabelser og de nye mulig-heder for bygherrerne. Vi kommer ind på følgende:

  • ABR/rådgivning
  • AB/hoved-, stor- og fagentreprise
  • ABT/totalentreprise

Kl. 12.30 Frokost

Kl. 13.30 Gennemgang af AB-systemet – fortsat
Vi forsætter gennemgangen af AB-systemets nyskabelser og bygherrernes muligheder

Kl. 14.30 Kaffe & kage

Kl. 14.50 De fire appendixer kort fortalt
AB-systemet indeholder fire såkaldte appendixer, der fungerer som tillæg til hoveddokumenterne. Appendixerne giver kontraktgrundlag for byggeriets nye samarbejdsformer (mellemformer). Vi gen-nemgår her principperne i forhold til bl.a.:

  • Projektudvikling og tidlig involvering af entreprenørens kompetencer
  • Projektoptimering til at optimere projektet i samarbejde med entreprenøren
  • Driftskrav til sikring af et færdigt byggeri, der fungerer i drift
  • Incitamenter – anvend bonus og bod til bedre målstyring

Kl. 15.50 Bygherreforeningens fingeraftryk i AB-revisionsarbejdet
Bygherreforeningen gik ind i forhandlingerne med et katalog af ønsker, der har fungeret som rettesnor for revisionen af aftalesystemet. Vi gennemgår her de væsentligste nyskabelser og ændringer set ud fra bygherrernes perspektiv, ligesom vi kommer ind på, hvilke muligheder systemet giver, og hvad der er forudsætningerne for at høste fordelene.
Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen

Kl. 16.50 Opsamling og evaluering

Kl. 17.00 Tak for i dag

 

Undervisere
Claus Berg, advokat og partner, Bech-Bruun
Claus er advokat og partner i advokatfirmaet Bech-Bruun med speciale inden for entrepriseret, udbudsret, kontraktsret og voldgiftssager med mange års erfaring i at rådgive virksomheder i byggeriet. Claus rådgiver bygherrer, tekniske rådgivere og entreprenører om alle juridiske spørgsmål i udførelsesfasen, herunder spørgsmål om ansvar for mangler og forsinkelser, forsikring og ekstrakrav.

Praktisk
Kurset afholdes fra kl. 10.00-17.00. Vi byder på morgenkaffe en halv time før start, ligesom frokost og eftermiddagskaffe er inkluderet.

Kursus i din virksomhed 
Kurset kan afholdes hos medlemmerne. I så fald står vi for aftaler med oplægsholdere og sørger for kursusmateriale til deltagerne. Ved deltagerantal over 20 personer aftales nærmere. Pris 22.500 kr. eks moms.


Se hele arrangementslisten

Tilmeldingsfrist: 13/08/2018

Dato: 20/08/2018
Tid: 09:30-17:00

Sted: Bygherreforeningen

Adresse: Borgergade 111
Postnr: 1300
By: København
Se på google maps

Pris (ex moms):
Medlemspris: 2.800 kr.
Ikke-medlemmer: 4.100 kr.


Bygherreforeningen - Borgergade 111 - 1300 København K - Telefon: 7020 0071 - info@bygherreforeningen.dk