Indflydelse, udvikling og netværk for professionelle bygherrer

 
Kom i dybden med AB-systemet

Dette todags-kursus går i dybden med de grundlæggende forudsætninger for, at din bygherreorganisation bliver solidt funderet i det nye AB-system. Med kurset bliver du således klar til at navigere i alle aftaledokumenter i hele systemet (AB18, ABR18, ABT18 og appendixer). Dermed kan du være en værdiskabende sparringspartner både internt i organisationen og eksternt med samarbejdspartnere og leverandører.

Du får en indføring i det nye AB-system, herunder rådgivning, entreprise og totalentreprise, samt hvordan dokumenterne adskiller sig fra tidligere ABR/AB/ABT, og hvad intentionerne med disse ændringer er fx med hensyn til nye samarbejdsformer. Du får desuden mulighed for at arbejde med praktiske eksempler i en række cases, så du efter kurset har været omkring hele AB-systemet og er kommet i dybden med de forhold, som har særlig betydning for dig og din bygherreorganisation.

Dette kursus afholdes også

27.-28. august 2018: København
17.-18. september 2018: Aarhus
2.-3. oktober 2018: København
30.-31. oktober 2018: København

Program – dag 1

Kl. 09.30 Fælles morgenmad

Kl. 10.00 Velkomst og introduktion

Kl. 10.30 Introduktion til det nye AB-system og intentionerne bag det
Det nye AB-system lægger overordnet vægt på mere skriftlighed og dokumentation af ændringer til aftaler og processer. Få indblik i, hvordan intentionerne er udmøntet på udvalgte områder, som alle bidrager til at øge kvaliteten i byggeriet. Bl.a. i forhold til at skabe bedre planlægning og styring i byggesager, en hurtigere og mere effektiv løsning af konflikter samt mulighederne for at stille krav til leverandører omkring samfundsansvar.

Kl. 11.30 Overblik over og indbyrdes sammenhænge i AB-systemet
Det nye AB-system lægger op til flere valgmuligheder ift. opgave og samarbejdsform. Vi gennemgår de forskellige dele af systemet og giver indblik i de indbyrdes sammenhænge mellem dokumenterne og de muligheder, de giver. Vi gennemgår følgende:

 • ABR/rådgivning
 • AB/hoved-, stor- og fagentreprise
 • ABT/totalentreprise
 • De fire appendixer
 • Forenklet AB/ABR

Kl. 12.30 Frokost

Kl. 13.30 Gennemgang af ABR, AB og ABT
Vi gennemgår hoveddokumenterne i det nye aftalesystem med fokus på nyskabelser og bygherrens muligheder:

I forhold til ABR/rådgivning gennemgår vi bl.a.:

 • Udbudskrav, leverandørprojektering og projekteringsledelse
 • Ydelser leveret i faser, granskning og mangler
 • Projektmangler og konventionalbod ved ekstraregninger

Inden for AB/hoved-, stor- og fagentreprise gennemgår vi bl.a.:

 • Projektgennemgang, ændringshåndtering og dokumentationskrav
 • Tidsstyring, dagbod og mellemfrister
 • Førgennemgang, udførelsesmangler og væsentlighed

I forhold til ABT/totalentreprise gennemgår vi bl.a.:

 • Projektgrundlag og reguleringsmuligheder

Kl. 15.30 Kaffe & kage

Kl. 15.50 Bygherreforeningens fingeraftryk i AB-revisionsarbejdet
Bygherreforeningen gik ind i forhandlingerne med et katalog af ønsker, der har fungeret som rettesnor for revisionen af aftalesystemet. Vi gennemgår her de væsentligste nyskabelser og ændringer set ud fra bygherrernes perspektiv, ligesom vi kommer ind på, hvilke muligheder systemet giver, og hvad der er forudsætningerne for at høste fordelene.
Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen

Kl. 16.50 Opsamling på dagen og fokuspunkter
Opsamling på centrale læringspunkter og ønsker til fokus for dag 2

Kl. 17.00 Tak for i dag


Program – dag 2:

Kl. 08.30 Fælles morgenmad

Kl. 09.00 Gennemgang af ABR, AB og ABT (fortsat)
Vi forsætter gennemgangen af hoveddokumenterne i det nye aftalesystem med fokus på nyskabelser og bygherrernes muligheder

Kl. 11.00 ABR og sammenhæng med nye ydelsesbeskrivelser
Rådgiverkontrakten skal ses i sammenhæng med ydelsesbeskrivelserne. Vi fokuserer bl.a. på, hvordan samspillet fungerer i forhold til, digitalisering, budget/risiko og leverandørprojektering (projekteringsledelse). Samtidig får vi indblik i det pågående revisionsarbejde af ydelsesbeskrivelserne.
Niels Christian Toppenberg, seniorprojektleder, COWI

Kl. 12.00 Frokost

 • Kl. 13.00 De fire appendixer
  AB-systemet indeholder fire såkaldte appendixer, der fungerer som tillæg til hoveddokumenterne. Appendixerne giver kontraktgrundlag for byggeriets nye samarbejdsformer (mellemformer). Vi gennemgår her principperne i forhold til bl.a.:

 • Projektudvikling – for tidlig involvering af entreprenørens kompetencer
 • Projektoptimering – optimer projektet i samarbejde med entreprenøren

Kl. 14.30 Kaffe & kage

Kl. 14.50 De fire appendixer, fortsat
Vi gennemgår de to sidste appendixer:  

 • Driftskrav – sikring af et færdigt byggeri der fungerer i drift
 • Incitamenter – anvend bonus og bod til bedre målstyring

Kl. 15.50 Opsamling og evaluering

Kl. 16.00 Tak for nu

Undervisere
Bo Schmidt Pedersen, partner, Kammeradvokaten
Bo beskæftiger sig med entrepriseret samt udbudsret, særligt inden for byggeri og anskaffelser til forsvaret. Bo har en lang erfaring i at yde rådgivning om udbud og kontrahering, om forhold under udførelsen samt om håndtering af tvister inden for entrepriseretten, herunder ved førelse af voldgiftssager. Derudover har Bo omfattende erfaring med udbud af byggerier, såvel i traditionelle organisationsformer som i de forskellige samarbejdsformer, der er udviklet inden for byggeriet.

Gæsteundervisere
Henrik L. Bang, direktør, Bygherreforeningen
Henrik har er civilingeniør med Ph.D. og har repræsenteret Bygherreforeningen i AB-forhandlingerne, sammen med medlemmer af foreningens udvalg og inviterede parter fra forhandlingsudvalget. Dermed har Henrik en dyb indsigt systemets tilblivelse og en konkret viden om, hvordan bygherrerne får optimale betingelser for arbejdet med det nye aftalesystem.

Niels Christian Toppenberg, seniorprojektleder, COWI
Niels Christian Toppenberg er akademiingeniør fra Aalborg Ingeniørakademi og har en lang erfaring som bygherrerådgiver. Derudover deltager han i en række organisationer og udvalg, herunder udvalg i Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI). Toppenberg var med til at formulere Ydelsesbeskrivelserne i 2012, ligesom han repræsenterer FRI i den igangværende revision af disse.

Praktisk
Kurset afholdes fra kl. 10.00-17.00 dag 1 og 09.00-16.00 dag 2. Vi byder på morgenkaffe en halv time før start, ligesom frokost og eftermiddagskaffe er inkluderet.

Kursus i din virksomhed 
Kurset kan afholdes hos medlemmerne. I så fald står vi for aftaler med oplægsholdere og sørger for kursusmateriale til deltagerne. Ved deltagerantal over 20 personer aftales nærmere. Pris 45.000 kr. eks moms.

 


Se hele arrangementslisten

Tilmeldingsfrist: 15/08/2018

Dato: 22/08 - 23/08/2018
Tid: 09:30-17:00

Sted: Bygherreforeningen

Adresse: Borgergade 111
Postnr: 1300
By: København
Se på google maps

Pris (ex moms):
Medlemspris: 5.600 kr.
Ikke-medlemmer: 8.200 kr.


Bygherreforeningen - Borgergade 111 - 1300 København K - Telefon: 7020 0071 - info@bygherreforeningen.dk