Indflydelse, udvikling og netværk for professionelle bygherrer


Arrangementer i bygherreforeningen

Bygherreforeningen udvikler forskellige former for kurser, seminarer, gå-hjem-møder og netværk, der alle giver nye perspektiver, redskaber og udsyn til bygherrens hverdag. Fokus er specifikt på videndeling og erfaringsudveksling, hvor det er muligt at sparre og drøfte udfordringer og løsninger med hinanden. Nogle arrangementer er åbne for alle, mens andre kun er for medlemmer.

Kurser
Bygherreforeningens kurser styrker de individuelle faglige kompetencer med fokus på bygherrernes behov. Her lægges vægt på at skabe et forum med plads til både faglig sparring og netværksdannelse. Deltagerne involveres mest muligt i det faglige indhold med udgangspunkt i egne cases og erfaringer.

Seminarer
Seminarer i Bygherreforeningen er koncentrerede endagsarrangementer, hvor en række af byggeriets frontløbere giver dig et indblik i en konkret problemstilling. Med forskellige vinkler får du inspiration til, hvordan du kan løse udfordringerne og med en stor vægt på dialog blandt deltagerne, efterprøves dine erfaringer. Du får dermed konkret viden til dit arbejde og din faglige udvikling. 

Temamøder
Bygherreforeningens temamøder er gratis og afholdes én gang om måneden. Møderne er åbne for både medlemmer og ikke-medlemmer og giver et hurtigt indblik i aktuelle temaer i byggesektoren. Fokus er på at skabe dialog mellem branchens aktører. Derfor afsluttes temamøderne med mulighed for at netværke over et glas vin.

Medlemsmøder
Medlemsmøder er som temamøder, men forbeholdt medlemmer af Bygherreforeningen, hvor man i et fortroligt forum kan drøfte aktuelle emner.

Uddannelse
Bygherreforeningen tilbyder et projekt- og procesledelsesnetværk som et integreret uddannelsesforløb. Uddannelsen giver mulighed for at skabe tætte relationer til kolleger i andre organisationer samtidig med, at du uddanner dig. Uddannelsen bygger på en aftale med University College Copenhagen og Dansk Projektledelse, så du efter et netværksforløb kan vælge at gå til eksamen i uddannelsen Diplom i ledelse og få ECTS-point eller opnå IPMA-certificering.


Bygherreforeningen - Borgergade 111 - 1300 København K - Telefon: 7020 0071 - info@bygherreforeningen.dk