Indflydelse, udvikling og netværk for professionelle bygherrer


Bygherrens arbejdsmiljøsprint

Accelerer din indsats og vind fordelene ved bl.a. at skabe et bedre og langt mere sikkert arbejdsmiljø i byggeprocessen

Bygherreforeningen tilbyder nu et eksklusivt og tilrettelagt endagsforløb, hvor du får muligheder for at klarlægge jeres praksis, kompetencer og retningslinjer ift. at skabe et langt bedre arbejdsmiljø.

Dagen tilrettelægges af førende arbejdsmiljøeksperter fra Bygherreforeningens arbejdsmiljøudvalg. De tager udgangspunkt i jeres organisation og sætter fokus på roller og ansvar for arbejdsmiljø i byggeprocessen og i særlig grad på jeres muligheder for at kravspecificere og følge op på koordinering af arbejdsmiljøet.

Bygherrens arbejdsmiljøsprint er oplagt for organisationer, der ønsker at organisere og systematisere arbejdsmiljøprocesserne bedre, end de er i dag og dermed også høste fordelene at få implementere skarpere processer.

Dagen afholdes i jeres organisation og lægger op til en drøftelse af, hvilke ledelsessystemer I skal have udviklet for at holde tråd i processerne hos jeres samarbejdspartnere. Der stilles skarpt på jeres organisations arbejde, så I får en helhedsopfattelse af arbejdsmiljø og fælles opfattelse i jeres organisation. På seminaret bliver I mere koordinerede og skarpere på jeres funktioner som bygherre i forhold til arbejdsmiljø.

Arbejdsmiljøsprinten både tilrettelægges og faciliteres af medlemmer af Bygherreforeningens Arbejdsmiljøudvalg, der vil bidrage med sine egne erfaringer og viden i løbet af dagens undervisning.

Program
I løbet af de syv timer kommer I til at arbejde med:

 • Værdien af arbejdsmiljøprocesser
 • En kort introduktion til lovgivningen
 • Den gode byggeplads. Workshop om bygherres og andres pligter på byggepladsen
 • Bekendtgørelse 117 om bygherrens pligter. Hvem træffer beslutningerne og tager ansvar for, at bekendtgørelsens retningslinjer opretholdes?
 • Arbejdsmiljø i projektering, udførelse og drift. Vi afdækker jeres ambitioner og ønsker ift. arbejdsmiljø.
 • Arbejdsmiljø i jeres organisation. På workshoppen får I overblik over, hvad I gør nu, hvad der virker godt, og hvor I kan blive bedre.
 • Afslutningsvis fokuserer vi på, hvordan I tager næste skridt og kommer i mål med jeres ambitioner.

Dagen veksler mellem oplæg og workshops. Vi har udviklet en række praktiske øvelser, der aktiverer jeres erfaringer og refleksioner. På den måde gør vi arbejdsmiljø nærværende og værdiskabende i jeres organisation og dagligdag.

Målgruppe
Målgruppen er beslutningstagere og projektledere på bygge- og anlægsprojekter i bygherreorganisationer, der ønsker at organisere deres processer i forhold til arbejdsmiljø.

Underviser
Underviseren er et af medlemmerne i Bygherreforeningens Arbejdsmiljøudvalg. Medlemmerne har alle lang erfaring med arbejdsmiljø i bygherreorganisationer og bringer deres egne erfaringer og viden i spil.

Underviseren kan være en af følgende personer:

 • Allan Rahn Svendsen, Health and Safety Manager i anlæg- og driftsdivisionen, Vejdirektoratet
 • Anna Sofia Lønvig, Projektleder og arbejdsmiljøkoordinator, Slots- og Kulturstyrelsen
 • Berit Helene Vangborg, Arbejdsmiljørådgiver, Banedanmark
 • Susanne Nejst Lørup, Advisor, DTU Campus Service

Praktisk
Seminaret er et tilbud til Bygherreforeningens medlemsvirksomheder og koster 10.000 kr. eks. moms. Dertil kommer eventuelle udgifter til transport og overnatning.

Som udgangspunkt holdes seminaret hos jer og I stiller selv mødelokaler og forplejning til rådighed, og inviterer deltagerne til jeres seminar.

Bygherreforeningen kan også være behjælpelig med mødelokale og forplejning, så aftaler vi bare nærmere om pris og jeres ønsker. Bygherreforeningen koordinerer dato og honorar med underviseren, der inden seminaret afstemmer forventninger og tilpasser dagens program til jeres behov.

Skriv til info@bygherreforeningen.dk, hvis I ønsker at afholde dette seminar


Bygherreforeningen - Borgergade 111 - 1300 København K - Telefon: 7020 0071 - info@bygherreforeningen.dk