Indflydelse, udvikling og netværk for professionelle bygherrer

Medlemsfordele

Medlemsfordele

Medlemskab af Bygherreforeningen giver en række fordele for medlemmerne:

  • Deltag i Bygherreforeningens kurser og få aktuel efteruddannelse på et højt fagligt niveau samt mulighed for at tjene medlemskontingentet ind, fordi kurserne udbydes til kostpris.
  • Deltag i Bygherreforeningens mange gratis temamøder, som, udover at behandle aktuelle emner, giver mulighed for at pleje det faglige netværk.
  • Bliv opdateret om, hvad der rører sig i branchen gennem nyhedsbreve, få adgang til de nyeste vejledninger og værktøjer eller deltag i aktuelle udviklingsprojekter.
  • Vær aktiv i udvalg og arbejdsgrupper om aktuelle bygherreemner og få skabt et værdifuldt netværk og udveksl erfaringer med kolleger fra andre bygherrevirksomheder.
  • Bidrag til at markere bygherrerne i samfundsdebatten, påvirk byggeriets fremtid ved at sætte dagsordenen og giv resten af branchen modspil i dialog med de øvrige interessegrupper.
  • Få indflydelse, påvirk holdninger og vær med til at skabe bedre rammebetingelser og lovgivning for byggeriet med Bygherreforeningen som aktiv høringspart og dialogpartner for myndighederne.

Se hvordan du kan blive medlem af Bygherreforeningen.

Læs præsentation af Bygherreforeningen

Bygherreforeningen – indflydelse – udvikling – netværk
Bygherreforeningen varetager de professionelle bygherrers interesser, og som medlem kan du få indflydelse ved at engagere dig i debatarrangementer og udvalgsarbejde. Gennem efteruddannelse, projekter og udvalgenes aktiviteter bidrager Bygherreforeningen med ny viden og udvikling blandt medlemmerne og i branchen. Og gennem kurser, temamøder og andre arrangementer skaber vi mulighed for samarbejde, læring og erfaringsudveksling blandt kolleger i forskellige bygherrevirksomheder.

Se Bygherreforeningens udvalg

Se Bygherreforeningens netværk

Se Bygherreforeningens projekter

Se Bygherreforeningens kurser og arrangementerBygherreforeningen - Borgergade 111 - 1300 København K - Telefon: 7020 0071 - info@bygherreforeningen.dk