Indflydelse, udvikling og netværk for professionelle bygherrer


Hurtige genveje


Nyheder

21/06/2018
Foto: kontraframe.dk
Det længe ventede AB-system er nu en realitet. Systemet skaber nye rammer for et mere effektivt byggeri. Men parterne skal selv gøre en grundig indsats for at høste de nye fordele, mener Bygherreforeningen, som forudser en stejl læringskurve for en vellykket
21/06/2018
Foto: kontraframe.dk
Tilbudsarbejdet i byggeriet indeholder mange uhensigtsmæssige og fordyrende aktiviteter. De såkaldte transaktionsomkostninger på rådgivningsopgaver udgør op til 37 pct. af den samlede kontraktværdi til stor frustration for alle involverede. Nye fælles anbefalinger fra branchen viser vejen til at mindske de spildte timer. Bygherrerne bør fx i højere grad formidle vision og retning for deres projekt, mens rådgiverne med fordel kan være mere selektive og strategiske i deres tilbudsprocesser, siger de nye
25/04/2018
God lyskvalitet i bygninger får ofte ikke nok opmærksomhed, når byggerierne planlægges. I krydsfeltet mellem optimering af energiforbruget og opfyldelse af et minimumskrav til belysning, går lyskvaliteten tabt. Og brugerne, der bruger en stor del af deres liv i bygningerne, bliver tabere. På den netop overståede Building Green-messe i Aarhus satte Bygherreforeningen derfor fokus på, hvordan vi kan sikre
13/04/2018
Boligfonden Kubens Bygherrepris 2018 sætter fokus på byggeri som flytter grænser og skaber merværdi for brugerne og samfundet. Indstil et nytænkende projekt eller en bygherre, der udfordrer de gængse dogmer og sætter nye standarder for anvendelse af byggeriet.
06/04/2018
Foto: kontraframe.dk
Trafik-, Bygge- og Boligstyrelsen har udskudt lanceringen af det nye AB-system fra den 7. maj til den 21. juni i


Bygherreforeningen - Borgergade 111 - 1300 København K - Telefon: 7020 0071 - info@bygherreforeningen.dk