Indflydelse, udvikling og netværk for professionelle bygherrer


Hurtige genveje


Høringssvar

Om høringssvar

Bygherreforeningen skaber indflydelse for bygherrer ved at være en aktiv høringspart hos beslutningsinstanser i branchen.

Find alle høringssvarene i filarkivet

Bygherreforeningen er som interesseorganisation aktiv, når ny lovgivning bliver til. Når offentlige myndigheder som fx  Erhvervsstyrelsen, Konkurrencestyrelsen, Energistyrelsen, Arbejdstilsynet og Socialministeriet skaber ny lovgivning, involverer Bygherreforeningen sig for at skabe indflydelse til gavn for bygherrer. Foreningen inddrager medlemmerne, når der udarbejdes høringssvar og ved forhandling og dialog med myndighederne om ny lovgivning.

Bygherreforeningens påvirkning af ny lovgivning involverer - ud over forhandlinger og dialog med myndigheder - også byggeriets parter som fx Dansk Byggeri, FRI, Danske Ark. 

 Bygherreforeningen - Borgergade 111 - 1300 København K - Telefon: 7020 0071 - info@bygherreforeningen.dk