Indflydelse, udvikling og netværk for professionelle bygherrer


Hurtige genveje

Bygherreforeningens digitaliseringsprojekter

Bygherreforeningens digitaliseringsprojekter

Bygherreforeningen følger og søger at præge udviklingen af digitalisering og IKT i byggeriet, så medlemsvirksomhederne bliver klædt på til at håndtere både potentialer og udfordringer. Via Digitaliseringsudvalget går vi i dialog med myndigheder og institutioner som Molio og Dansk Standard. Derudover udvikler og deltager Bygherreforeningen i projekter og udviklingsinitiativer på tværs af byggebranchen.

Læs mere om de enkelte projekter nedenfor eller spring direkte over til Bygherreforeningens introduktion til digitalisering og en række direkte anvendelige IKT-værktøjer på de enkelte faneblade: IKT introduktion og værktøjer

Digitale frontløbere i den Almene sektor
I dette inspirationskatalog er der fokus på det digitale potentiale, der illustreres med seks udvalgte cases fra den almene sektor. Cases er udvalgt i tre kategorier; Digital strategi, Effektiv drift med digitale værktøjer og Beboerservice med digitale løsninger. Hent kataloget her: INSPIRATIONSKATALOG - DIGITALE FRONTLØBERE I DEN ALMENE SEKTOR

Pejlemærker for fremtidens digitale samarbejde - gode råd til at skabe mere værdi
Denne publikation kommer med gode råd til bygherrer, der ønsker at forbedre og involvere sig i det digitale samarbejde. Toneangivende bygherrer fra Digitaliseringsudvalget har på baggrund af bedste praksis og med inspiration fra elementer i integrated project delivery (IPD) været med til at kortlægge en vision og værdiskabende krav til fremtidens digitale samarbejde. Hent publikationen her: Pejlemærker for fremtidens digitale samarbejde  

Smart drift med dynamiske data - en trin for trin guide til strategisk digitalisering
Trin for trin guiden skaber overblik over potentialer og værdiskabelse ved at integrere digitale løsninger i driften. I seks trin opbygges en strategisk tilgang til at skabe smartere drift i primært den almene sektor, men alle kan lade sig inspirere. Hent guiden her: SMART DRIFT MED DYNAMISKE DATA

IKT Specifikation
Bygherreforeningens IKT specifikation skaber værdi for den almene sektor ved at gøre det lettere at opfylde IKT-bekendtgørelsens krav. I projektet er der udarbejdet en enkel skabelon til en IKT-specifikation, der kan inspirere alle typer Byg- og driftsherrer. Hent IKT specifikationen her: IKT SPECIFIKATION

Se den korte film om den nye specifikation: SÅ LET STILLER DU IKT-KRAV

FM Databasen eller 'Detailspecifikation for IKT-Bekendtgørelsens krav om FM-data' er ligeledes et strategisk netværksprojekt, der har fokus på IKT bekendtgørelsens §10 om 'Digital leverance ved byggeriets afslutning' og videreudvikling af Bygherreforeningens FM-database til IKT kravsstillelse.

Prøv FM databasen her: FM-DATABASEN

I begge projekter er der udviklet modeller for implementering af IKT herunder en IKT-standard, der med få tilpasninger kan benyttes af alle almene boligorganisationer. Projekterne bygger videre på Bygherreforeningens tidligere projekter og landsbyggefondens initiativ kom-godt-i-gang

Projektet 'Værdiskabelse gennem BIM-understøttet standard for tilstandsvurderinger' retter sig mod at forbedre kvalitet og reducere omkostninger i driften af det Almene Byggeri. Formålet har været at udvikle en driftsfaglig, objektorienteret standard for tilstandsvurderinger til at understøtte driftsplanlægning og –udførelse. Hent rapporten og læs mere om projektet her: BIM TILSTANDSVURDERING

Alle tre projekter er støttet af Ministeriet for Byggeri, Bolig og Landdistrikter/Udlændinge, Integrations og Boligministeriet (UIBM).

Derudover har Bygherreforeningen deltaget i projektet 'Byggeriets Begreber'. Projektet har til formål at skabe en fælles sproglig platform for byggeriets parter, så beskrivelser og samarbejde omkring særligt IKT bliver entydigt for både bygherrer, rådgivere og udførende. Læs mere og prøv databasen her: Byggeriets begreber

Strategien er værdibaseret
Digitaliseringsprojekterne tager alle afsæt i foreningens strategipapir fra maj 2010 'Byg- og driftsherrers digitaliseringsbehov – et værdibaseret digitaliseringsperspektiv', som senere blev suppleret med et projektkatalog omfattende i alt 11 forslag til strategiske projekter.

Satsningen på byg- og driftsherrernes behov og værdiskabelse er baseret på erkendelsen af, at langt de største økonomiske gevinster ved digitalisering i byggeriet kan høstes i bygningsdriften som led i facilities management. Men der er selvfølgelig også betydelige fordele at høste i samspil med programmering, projektering og udførelse gennem en hensigtsmæssig anvendelse af informations- og kommunikationsteknologi (IKT).

Der er udfordringer på særligt tre områder for byg- og driftsherrer:

  1. At udforme forretningsorienterede IKT-strategier baseret på strategier for virksomhedernes kerneområder
  2. At udvikle en økonomisk sund og forretningsbaseret strategi for digitalisering af virksomhedernes eksisterende mere eller mindre papirbårne dokumentation af bygninger samt bygge- og driftsprocesser
  3. At udvikle byg- og driftsherrernes evne til at formulere præcist, hvilke digitale data de ønsker adgang til under byggeforløbet og ejerskab til efter byggeriets afslutning – til støtte for egne aktiviteter og processer

Guider, case stories og database
To afsluttede digitaliseringsprojekter adresserer disse udfordringer på forskellige niveauer. "Fra papir til BIM" projektet giver gennem en guide og illustrative case stories gode råd til, hvordan byg- og driftsherrer kan gennemføre en digitaliseringsproces, der skaber værdi og understøtter strategiske mål for hele organisationen.

Projektet "BIM-modelstrategi for FM" giver mere detaljererede anvisninger på, hvordan en byg- og driftsherre kan stille krav ifm. digital aflevering. I projektet er udviklet en database (kræver programmet Access). Webdatabasen er blevet videreudviklet i projektet FM-database, der kan anvendes på tværs af klassifikationer: FM-DATABASEN  

I den tilhørende guide, beskrives hvordan processer/aktiviteter, egenskaber og objekter er koblet. Databasen er tænkt som et analyseværktøj, der understøtter byg- og driftsherrens udarbejdelse af en præcis og anvendelig IKT-specifikation eller IDM'er (information delivery manuals).

Dokumentation fra processen på disse to projekter er samlet på hjemmesiden www.bygherrebim.dk

Feedback på digitaliseringsprojekter og resultater er velkommen. Skriv til lma@bygherreforeningen.dk Bygherreforeningen - Borgergade 111 - 1300 København K - Telefon: 7020 0071 - info@bygherreforeningen.dk