Indflydelse, udvikling og netværk for professionelle bygherrer


Hurtige genveje

Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald

Bygherreforeningen samarbejder med VHGB – Videncenter for Håndtering og Genanvendelse af Byggeaffald, hvor bygherrer, rådgivere, entreprenører/håndværkerne, nedrivningsvirksomheder og kommuner kan få gratis vejledning om håndtering af byggeaffald og mulighederne for genbrug og genanvendelse. Videncentret skal ses som et led i byggeriets omstilling til bæredygtighed og cirkulær økonomi.

Byggeaffald1 660pxVHGB svarer på fx spørgsmål om, hvad bygherrens ansvar er i forhold til byggeaffald; hvilke typer af byggematerialer, der kan indeholde miljøfarlige stoffer; hvordan du får håndteret de forskellige materialer korrekt; og hvilke kriterier der er for at genanvende byggematerialer.
 
Find svar i vejledninger om byggeaffald
På VHGB.dk finder du bl.a. vejledninger om byggeaffald til bygherrer, rådgivere, entreprenører og kommuner. Vejledningerne fortæller om regler, de forskellige parters pligter samt best practise i forbindelse med at håndtere og genanvende byggeaffald.
 
Få mere viden: Videnbank og spørgsmål/svar
VHGB.dk får du også adgang til en omfattende videnbank med informationer, links til rapporter, projekter og lovgivning mv. Desuden kan du læse en række af de mest almindelige spørgsmål om byggeaffald med svar fra VHGB.
 
Fakta om videncentret
VHGB er et uafhængigt og uvildigt center. Det blev etableret i foråret 2016 og er finansieret af Miljø- og Fødevareministeriet, Grundejernes Investeringsfond og Realdania. Centret har en styregruppe med deltagelse af bl.a. Bygherreforeningen, og samarbejder med brugergrupperne gennem erfa-møder og arbejdsgrupper.

Videncentret kan kontaktes på telefon 72 20 29 30 eller pr. mail info@VHGB.dk

VHGB logo

 Bygherreforeningen - Borgergade 111 - 1300 København K - Telefon: 7020 0071 - info@bygherreforeningen.dk