Indflydelse, udvikling og netværk for professionelle bygherrer


Hurtige genveje

Modelprogram

Om modelprogram - www.modelprogram.dk

I udviklingsprojektet Modelprogram arbejder Bygherreforeningen på at formidle og videreudvikle de tre modelprogrammer for henholdsvis daginstitutioner, folkeskoler og plejeboliger som Energistyrelsen i samarbejde med Realdania har udgivet.

Hvad er et modelprogram?

Modelprogrammerne er inspirationskataloger med den nyeste viden om brugernes behov for fysiske rammer samt om arkitektur og byggeri på områder som energi, indeklima, byggematerialer, totaløkonomi etc.
 

Seminarer og arrangementer

Som del af formidlingen afholder Bygherreforeningen en række arrangementer for branchen, der belyser specifikke områder af modelprogrammerne.

Du kan læse mere om projektet og modelprogrammerne samt finde nyheder på området og invitationer til fremtidige arrangementer på www.modelprogram.dk.Bygherreforeningen - Borgergade 111 - 1300 København K - Telefon: 7020 0071 - info@bygherreforeningen.dk