Indflydelse, udvikling og netværk for professionelle bygherrer


Hurtige genveje

Store byggeprojekter

Bygherreforeningen samarbejder med Realdania om projektet 'Store byggeprojekter', som finansieres af Realdania.

Der er de kommende år udsigt til en forøgelse af bygge- og anlægsaktiviteterne i Danmark hvad angår de større projekter. Dette gælder udbud af store anlægsprojekter samt en betydelig mængde af større nybyggerier – både for staten, regionerne (hospitaler), enkelte kommuner og udvalgte private bygherrer. Det betyder øget efterspørgsel inden for segmenter, der i Danmark traditionelt er præget af nogle få store entreprenørvirksomheder. Flere eksempler viser, at det allerede nu er vanskeligt for bygherrer at opnå tilstrækkelig konkurrence med traditionelle tilgange. Med Pihl & Søns konkurs i kombination med et forventet øget volumen af de nævnte opgavetyper er der behov for at undersøge, hvad markedet kan bære, hvordan man som bygherre kan tænke alternativt, og hvad der skal til for at tiltrække udenlandske virksomheder til projekterne.

Denne projektskitse præsenterer ideer til en foranalyse af det danske marked for store projekter i de kommende år og af bygherrernes muligheder for at forbedre konkurrencen. Herunder et særligt fokus på at tiltrække udenlandske virksomheder.

Mulige temaer og problemstillinger

1. Analyse af markedet/problemet

Hvor stort bliver problemet med højt volumen af store projekter (+100 mkr) de kommende år? Der gennemføres en analyse af projekt-pipeline hos de største danske bygherrer med det formål at tegne et billede af, hvor mange og hvor store projekter, der er udsigt til de kommende 5-10 år. Dette sammenholdes med (omsætnings)tal for det eksisterende marked. Hvor stort og hvor langvarigt er problemet – hvor nødvendigt er det med udenlandske virksomheder? I hvilket omfang vil problemet få konsekvenser for andre (mindre/private) bygherrer, der ønsker at bygge samtidig med de store projekter? Og hvilke?

2. Udenlandske virksomheder til Danmark

Hvad skal der til, for at udenlandske virksomheder kommer ind på det danske marked? Der gennemføres en analyse af muligheder og barrierer for at udenlandske virksomheder kommer ind på det danske marked.

Hvilke erfaringer har de danske bygherrer? Hvad siger de udenlandske virksomheder? Hvilke overvejelser gør de sig inden de vælger at gå ind på det danske marked (eller lade være)?

Teser om barrierer:

  • Udenlandske virksomheder kan se, at de danske entreprenører har svært ved at tjene penge.
  • I Danmark står rådgivervirksomhederne stærkt, og det gør det svært for entreprenørerne at udnytte deres kompetencer.
  • Dansk regulering og lovgivning er uvant og besværlig for udenlandske virksomheder.
  • Sprog, overenskomster og politisk bestemte sociale klausuler som barrierer
  • Det danske leverandørmarked – mulighederne for udenlandske virksomheder at medbringe egne produkter. Strukturer omkring de danske producenter og grossister som en barriere.

Hvad skal der til for at tiltrække udenlandske virksomheder? Hvor store/mange projekter? Entreprise- og udbudsform? Samspil mellem rådgivere og entreprenører? Hvordan skal bygherrerne være rustet (organisering og kompetencer) for at kunne samarbejde med udenlandske virksomheder?

Denne del vil desuden komme med forslag til, hvordan man bedst muligt kan skabe matchmaking mellem danske bygherrer og internationale byggevirksomheder.

3. Hvad kan bygherrerne ellers gøre?

Kvalificerede forslag til, hvad de danske bygherrer ellers kan gøre for at løse udfordringerne.

Herunder hvordan bygherrerne kan nytænke tilrettelæggelsen af projekterne (alternative udbuds- og entrepriseformer), så de i højere grad appellerer til de udenlandske virksomheder. Hvad er gode råd, hvis man opdeler projekter i mindre dele og samtidig booster styrings- og koordineringsindsatsen, så man i højere grad orienterer sig mod fag- og specialentreprenører (construction management)? Er der krav til ændret organisering og styrkelse af beslutningsmæssige kompetencer hos danske bygherrer (project governance)? Hvordan kan man i øvrigt som bygherre gøre for at forbedre konkurrencen, fx markedsundersøgelser, risikostyring osv.?

Målgruppe
Projektets målgruppe er særligt de danske bygherrer med de største projekter i de kommende 10 år. Men er samtidig også relevant for andre bygherrer, der overvejer at bygge i samme tidsrum. Endvidere vil projektets resultater være af stor interesse for resten af byggeriet samt myndigheder og beslutningstagere på byggeområdet.Bygherreforeningen - Borgergade 111 - 1300 København K - Telefon: 7020 0071 - info@bygherreforeningen.dk