Indflydelse, udvikling og netværk for professionelle bygherrer


Hurtige genveje

Tidligere projekter

Tidligere projekter

Senest opdateret: 12/04/2013

Kulturens bygninger

Med begrænsede ressourcer til renovering, nybyg og ombyg, bliver strategi, nytænkning og styringsværktøjer væsentlige elementer i at udvikle en ejendomsmasse, som skal tilpasses fremtidens bruger og udnytter potentialerne bedst muligt.

I projektet 'Kulturens bygninger' gav Bygherreforeningen bud på værktøjer og metoder til at håndtere vanskelige ejendomsporteføljer med både hard core nøgletal og nye værdibegreber. Pprojektet blev til i et i samarbejde med Kulturstyrelsen, Greve kommune, Hjørring Kommune, Museum Lolland Falster, Randers Kommune og Øhavsmuseet og var finansieret af Kultustyrelsen.

I projektets inspirationskatalog er der konkrete eksempler på transformationsprocesser i kulturbygninger rundt om i landet. Her finder du også værktøjet 'Kulturbyg Kompasset', et værktøj til visualisering af nøgletal og værdier

kulturkompasset

Hvis du vil dykke ned i materialet og få mere viden om fx brugen af nøgletal og tilstandsvurderinger, kan du hente projektets rapport. Du er også altid velkommen til at kontakte udviklingschef Hanne Ullum for yderligere information.


Om Idé til program - www.i2p.dk

Projektet 'Ide til program' omhandlede bygherrens rolle i de tidligste faser af et byggeprojekt: fra den første idé opstår, til det færdige byggeprogram ligger klar. Her er fokus på, hvilke metoder og værktøjer, der er gode for bygherren at benytte i denne del af byggeprocessen for at opnå en mere effektiv byggeproces. Denne byggeproces vil i sidste ende skabe en merværdi for brugere samt øvrige interessenter og samfund.

På Idé til programs webportal www.i2p.dk samles og formidles projektets mange forskellige aktiviteter samt værktøjer, blogs og cases. 


Om Organisering af kommunale bygherrefunktioner

Se oplæggene fra afslutningskonferencen på projektet her .

Bygherreforeningen har gennemført det nytænkende projekt 'Organisering af kommunale bygherrefunktioner' med støtte fra BoligfondenKuben. Projektet mundede ud i en rapport, der er kortfattet og meget konkret og dermed kan bruges som værktøj til udvikling af bygherrerollen.

Afslutningskonferencen på projektet 'Organisering af kommunale bygherrefunktioner' blev en spændende dag, hvor arbejdsgruppernes resultater, modeller og anbefalinger blev godt modtaget. 75 personer hovedsageligt fra kommuner og regioner deltog, og deltagerne meldte tilbage, at de vil arbejde videre med projektets resultater.

Arbejdsgrupperne, som bestod af kommunale medarbejdere, har arbejdet med projektet 'Organisering af kommunale bygherrefunktioner' siden august 2005. Så resultaterne er gennemarbejdede og bygger på konkrete kommunale erfaringer.

Oplægsholdere på afslutningskonferencen

  • Marianne Mølgaards, Hvidovre Kommune
  • Heine Krarup Møllers, Viborg Kommune
  • Jens Erik Staalbys, udbudskonsulent
  • Kristian Buurs, Bygningstjenesten Græsted-Gilleleje og Helsinge Kommune
  • Tage Dræbye om ledelsesudfordringer
  • Tage Dræbye om udfordringer og modeller

Der er også udgivet folderen Fire modeller - fire kommuner, som beskriver resultaterne af projektet og indeholder interview med kommunale medarbejdere.

 


Om Ny Afleveringsproces

Find modeller, notater, bilag m.m. om projektet

Bygherreforeningens Kvalitetsudvalg har haft nedsat en arbejdsgruppe, som beskæftigede sig med problemstillinger vedrørende aflevering, fejl og mangler. Arbejdsgruppen bestod af medarbejdere fra Universitets- og Bygningsstyrelsen, Kuben, Lejerbo, Emcon, HolteProjekt, Fællesadministrationen 3B og Bygherreforeningens sekretariat.

'Ny afleveringsproces'

Arbejdsgruppen har udviklet et nyt koncept for aflevering kaldet ’Ny Afleveringsproces’, som indebærer en mere struktureret proces omkring aflevering med bl.a. indførelse af før-aflevering og tilknyttede incitamenter.

Læs notatet Ny Afleveringsproces her.

Læs Bilag A-I her.

Bygherreforeningens notat er blevet viderebearbejdet i branchesamarbejdet Værdibyg, der i 2014 udgav vejledningen ”Afleveringsprocessen”, som er et balanceret anbefaling til, hvordan afleveringsprocessen kan løses i et samspil mellem byggeriets parter. Læs mere og hent vejledningen her.

Baggrund

Baggrunden for 'Ny Afleveringsproces' var Erhvervs- og Byggestyrelsens ønske om at følge op på rapporten 'Svigt i byggeriet', hvor de årlige omkostninger opgøres til 12 mia. kr. årligt. Bygherreforeningen havde i den forbindelse meldt ud, at de ville se nærmere på problemstillingerne omkring aflevering, fejl og mangler.

 


Om Projektlederrollen i bygherre-virksomheder

Bygherreforeningen har gennemført projektet "Projektlederrollen i bygherrevirksomheder - kompetencebehov og udviklingsmuligheder" med aktiv deltagelse af en række projektledere fra medlemsvirksomhederne. 

Projektet blev indledt med en spørgeskemaundersøgelse blandt bygherreforeningens medlemmer samt en kort analyse af projektledelse som disciplin - generelt og i byggebranchen. Undervejs blev projektets foreløbige resultater debatteret på et åbent temamøde med omkring 80 deltagere fra hele branchen. 

Selvom der længe har været talt om bygherren som forandringsagent, var det nu første gang, at der blev sat spot på de daglige beslutningstagere hos de professionelle bygherrer. Projektet pegede således på, hvilke kompetencebehov og udviklingsmuligheder projektlederne har brug for.

På baggrund af projektet er der udgivet en rapport, som indeholder: projektets baggrund og intentioner, udviklingstendenser inden for projektledelse og byggeri, bygherrens roller og opgaver samt udviklingsveje, kompetenceudvikling og uddannelse. Rapportens væsentligste konklusioner er skitseret i folderen "Bygherrens kompetencer - et fremtidsbillede". 

Læs rapporten her

Læs folderen herBygherreforeningen - Borgergade 111 - 1300 København K - Telefon: 7020 0071 - info@bygherreforeningen.dk