Indflydelse, udvikling og netværk for professionelle bygherrer


Hurtige genveje

Total Concept

Nyheder

Den EU-støttede afprøvning af det svensk udviklede Totalkonceptet under danske forhold er nu afsluttet. Pilotprojekterne har vist gode resultater, og konceptet kan nu meldes klart til at blive overtaget af bygge- og ejendomssektorernes aktører. Udover afprøvningen af pilotprojekterne ved hjælp af en række værktøjer, er der også indsamlet erfaringer blandt bygherrer og rådgivere i et parallelt projekt, der har modtaget støtte fra Nordic Built-programmet. Du kan læse mere om Totalkonceptet
I Danmark har vi tradition for at tænke i simpel tilbagebetalingstid, når vi investerer i energibesparelser i bygninger og teknologiske løsninger. Det betyder faktisk, at vi ikke udnytter det reelle økonomiske potentiale, der ligger i at tænke besparelserne under ét, ligesom en række besparelser aldrig bliver opnået, fordi de isoleret set er økonomisk urentable. Indlæg på #renover-bloggen handler om et koncept, der kan ændre billedet radikalt for erhvervsbygninger,Bygherreforeningen - Borgergade 111 - 1300 København K - Telefon: 7020 0071 - info@bygherreforeningen.dk