Indflydelse, udvikling og netværk for professionelle bygherrer


Hurtige genveje

Total Concept

Om Totalkonceptet

Hvordan sikrer man sig som bygningsejer, hvis man gerne vil kombinere det at spare energi gennem bygningsoptimering og en fornuftig driftsindsats med det at gøre indsatsen til en fornuftig og rentabel forretning? Det giver et nyt værktøj, BELOK Totalværktøj, og en metode, Totalkonceptet, et bud på, når vi taler om erhvervsejendomme.

Værtøjet og metoden er udviklet i Sverige – i et samarbejde mellem CIT og en sammenslutning af professionelle bygherrer, kaldet BELOK. Værktøjets anvendelighed og metodens systematik er afprøvet i en række energirenoveringsprojekter på erhvervsejendomme, og er løbende modificeret for at sikre en så bred anvendelsesmulighed som mulig.

Metoden

Værktøjet og metoden bygger på en forudsætning om, at der foretages en systematisk gennemgang af en given bygnings energimæssige tilstand og af muligheder for optimering af bygningens fremtidige performance. Der foretages de nødvendige energimæssige beregninger og opstilles en økonomisk budget over de foranstaltninger, der skal gennemføres for at opnå de beregnede eller ønskede energibesparelser - opstillet som en pakkeløsning

Trin 1-2-3 side 3

Desuden skal der foretages en vurdering af levetiden for den foreslåede foranstaltning (fx efterisolering, nyt varmeanlæg eller ventilationssystem) – enten ved at vælge de standardlevetider, der fremgår af fx Bygningsreglementet, eller ved at indhente oplysninger om forventede levetider på komponenter og løsninger fra rådgivere og leverandører.

Totalværktøjet

Når dette forudsætningsgrundlag foreligger, kan oplysningerne oprettes i Totalværktøjet, samtidigt med at man som bygherre/bygningsejer gør sig sine overvejelser om, hvor stort afkast (ROI), man forventer at få på sin investering i energirenoveringen – fx over en 20 årig periode. Værktøjet arbejder med nutidsværdi- og internrente-metoden, der er udbredt anvendt blandt profesionelle investorer.

Værktøjet vil nu kunne vise, hvilke foranstaltninger, der vil kunne gennemføres inden for det forventede afkast. Resultatet kan herefter anvendes til at indgå i en dialog om forholdet mellem, hvilke foranstaltninger, man som bygningsejer som minimum ønsker gennemført, og hvilket investeringsafkast, der vil være det acceptable under disse forudsætninger. Fordelen ved at anlægge disse betragtninger er, at man som bygningsejer på et oplyst grundlag vil kunne vurdere, om man ønsker at høste lidt højere hængende frugter ved at lade de lavere hængende frugter bidrage til finansieringen heraf – og dermed opnå en mere langsigtet pakkeløsning og flere rentable energibesparelser.

Totalværktøjet forside

Forsiden af Totalværktøjet. Viser eksempel på oversigt over besparelser i relation til investering, omsat til afkast over en 20-årig periode. Resultatet gerereres af Totalværktøjet på basis af brugerens indtastninger.

Totalværktøjet er Excel-baseret software og findes i dansk version. Værktøjet kan downloades gratis her

Ydermere indeholder konceptet en eftermåling, der kontrollerer om forventningerne til investeringsafkastet er blevet opfyldt. Hvis ikke det er tilfældet, må årsagen findes og eventuelt ansvar placeres.

Totalkonceptet ændrer et ensidigt fokus på simpel tilbagebetalingstid til investeringsafkast, der motiverer til mere langsigtede investeringsmål og en mere helhedsorienteret energibespareindsats.

Øvrige værktøjer, vejledninger mv.

Totalværktøjet er en del af en værktøjskasse med konceptbeskrivelser, vejledninger, guides, projektreferencer, værktøjer osv., der er gratis at bruge og kan hentes her

Metodens udbredelse

Bygherreforeningen har i perioden april 2014 - april2017 indgået i et projektsamarbejde under EU's Intelligent Energy Europe-program. Projektet har haft til formål at afprøve værktøjer og metoden i fem europæiske lande: Sverige, Norge, Finland, Estland og Danmark, efterfulgt af en implementering heraf på grundlag af de opnåede, nationale erfaringer. Bygherreforeningen, SBI | Aalborg Universitet og Rambøll deltaget i den danske del af afprøvningen af metoden og de tilknyttede værktøjer.

I løbet af efteråret 2016 og starten af 2017 er der gennemført en række introduktionsmøder og kurser i anvendelsen af metoden og de tilknyttede værktøjer.

Selvom om afprøvningsprojektet er afsluttet, er det stadigt muligt at komme på kursus i at anvende konceptet. Interesserede kan kontakte Anne-Kristine Busch hos Bygherreforeningen.

Opnåede resultater

Der er opnået gode resultater ved at anvende Totalkonceptet i en række pilotprojekter. I Danmark har især kontorejendommen Lyngby Port i Kgs. Lyngby været anvendt som pilotprojekt. Du kan læse mere om resultaterne af de danske pilotprojekter her. Vil du vide mere om de øvrige pilotprojekter, kan du finde dem her

Vil du vide om mere om Totalkonceptet, er du velkommen til at kontakte projektchef Graves Simonsen hos Bygherreforeningen. Eller søge efter mere information på www.totalconcept.infoBygherreforeningen - Borgergade 111 - 1300 København K - Telefon: 7020 0071 - info@bygherreforeningen.dk