Indflydelse, udvikling og netværk for professionelle bygherrer


Hurtige genveje

Nyheder

Nyheder

Senest opdateret: 30/11/-0001

Totalkonceptet meldes markedsklart

Pawel Krawzcyk 356pxDen EU-støttede afprøvning af det svensk udviklede Totalkonceptet under danske forhold er nu afsluttet. Pilotprojekterne har vist gode resultater, og konceptet kan nu meldes klart til at blive overtaget af bygge- og ejendomssektorernes aktører. Udover afprøvningen af pilotprojekterne ved hjælp af en række værktøjer, er der også indsamlet erfaringer blandt bygherrer og rådgivere i et parallelt projekt, der har modtaget støtte fra Nordic Built-programmet. Du kan læse mere om Totalkonceptet her

Her er desuden et udpluk af resultater og erfaringer fra de to initiativer:

Resultater

Opfølgningsfasen (Trin 3) var med udgangen af marts 2017 afsluttet i fire pilotprojekter og under afslutning i andre fire projekter. Måleperioden, der dokumenterer de opnåede energibesparelser, har varieret på tværs af projekterne og nogle endelige resultater har ikke været mulige at opnå inden initiativets tidsramme. Men de opnåede foreløbige resultater er generelt lovende i forhold til at opnå energibesparelser og rentabilitet, og Totalkoncept-metoden har vist sin værdi i større skala.

Rapporter: Resuméer af de tekniske resultater og detaljerede rapporter findes her

Erfaringer

Erfaringerne fra i alt 12 pilotprojekter i Norge, Sverige, Finland, Estland og Danmark er blevet evalueret, og analyse heraf er resulteret i en række delkonklusioner, herunder at Totalkoncept-metoden er umiddelbart anvendelig i alle fem lande. En anden delkonklusion er, at energiforbruget sjældent er den vigtigste årsag til en beslutning om at gennemføre renoveringer. De vigtigste årsager er ofte nødvendige ændringer i brugen af bygningen, ændring af lejere og problemer med indeklimaforhold. Men selv når renoveringen er planlagt af andre grunde, giver det mere opmærksom på energieffektivitet og dermed potentielle energirelaterede renoveringsforanstaltninger baseret på Totalkoncept-metoden.

Rapport: Yderligere konklusioner og anbefalinger i forhold til at anvende Totalkonceptet i en større skala er sammenfattet i en engelsksproget slutrapport, som du finder her

Videoer: Hør den svenske bygherre Lennart Lifvenhjelm henholdsvis den danske ingeniør Pawel Krawzcyk fortælle om deres erfaringer med Totalkonceptet.

Gratis værktøjer

Der er ganske gratis at anvende såvel Totalkonceptet som metode som de tilknyttede værktøjer. Du kan hente værktøjerne her

Kurser

Henover vinteren 2016/2017 er mere end 500 bygherrer/bygningsejere, rådgivere, entreprenører og driftsfolk blevet undervist i at bruge Totalkoncept-metoden i deres position og perspektiv. Kurserne har været en blanding af introduktion til metoden på tværs af aktørerne, og egentlig uddannelse af konsulenter og andre, der forventes at arbejde intensivt med metoden og de tilknyttede værktøjer. Det generelle indtryk af kurserne har været,

  • at deltagerne har fundet emnet og undervisningens indhold relevant,
  • at de har fået ny viden om energieffektivisering af erhvervsejendomme med fokus på både energibe-sparelser (kWh) og rentabilitet (kr.), og
  • at Totalkonceptet er godt gennemtænkt som procesværktøj.

Hvis du er interesseret i at vide noget om kurser i Totalkonceptet, så kontakt Anne-Kristine Busch

Kontakt

Er du generelt interesseret i konceptet og værktøjerne, så kontakt projektchef Graves Simonsen


Hvorfor ikke udnytte det økonomiske potentiale i energibesparelser?

Total Concept logo 356I Danmark har vi tradition for at tænke i simpel tilbagebetalingstid, når vi investerer i energibesparelser i bygninger og teknologiske løsninger. Det betyder faktisk, at vi ikke udnytter det reelle økonomiske potentiale, der ligger i at tænke besparelserne under ét, ligesom en række besparelser aldrig bliver opnået, fordi de isoleret set er økonomisk urentable. Indlæg på #renover-bloggen handler om et koncept, der kan ændre billedet radikalt for erhvervsbygninger, .

Læs blogindlægget

Læs mere om konceptet og Bygherreforeningens rolle i projektet bagBygherreforeningen - Borgergade 111 - 1300 København K - Telefon: 7020 0071 - info@bygherreforeningen.dk