Indflydelse, udvikling og netværk for professionelle bygherrer


Hurtige genveje

Hvordan styrkes de professionelle bygherrers kompetencer og status?

Der lægges hele tiden nye brikker til kompleksiteten i bygge- og anlægsprojekterne.

For at opretholde en professionel bygherreorganisation, og komme på forkant med nye krav og tendenser, er det nødvendigt at stille skarpt på, hvad det afføder af kompetencekrav, og på hvordan disse kompetencer tilvejebringes.

Samtidig har den øgede kompleksitet medført, at bygherrens værdiskabelse i byggeriet mange steder står i skyggen af administration, excelark og paragraffer. Bygherren er oftere er at finde isoleret bag skrivebordet end som en aktiv spiller blandt byggeriets parter. Det kan gå ud over bygherrerollens status – hvor de fleste eksempelvis kender arkitekten bag prestigebyggerier, er det kun en snæver kreds, der ved, hvem der er bygherre.

For når status falder, bliver det vanskeligere at tiltrække investeringer til både bygherrekompetencer og til at understøtte de processer, som sikrer projektets succes.

Bygherreforeningen igangsatte derfor med støtte fra Realdania i februar 2015 et forprojekt, som afdækker de krav og tendenser, som udfordrer den professionelle bygherreorganisation på strategi og kompetenceberedskab. Herunder hvad det medfører af kompetencekrav og hvordan kompetencerne kan tilvejebringes, samt hvordan der kommer flere investeringer i, og mere status om, bygherrerollen.

Forprojektet blev afsluttet i februar 2016 med lancering af foranalysen 'Professionelle bygherres kompetenceudvikling - strategier for øget værdiskabelse' på et godt besøgt temamøde hos Bygherreforeningen. Du kan læse mere og downloade rapporten her.

Du er velkommen til at kontakte projektleder Anne Kristine Busch for yderligere information: akb@bygherreforeningen.dkBygherreforeningen - Borgergade 111 - 1300 København K - Telefon: 7020 0071 - info@bygherreforeningen.dk