Indflydelse, udvikling og netværk for professionelle bygherrer


Hurtige genveje

Værdiskabende byggeproces

Om Værdibyg

Værdiskabende Byggeproces (Værdibyg) er et samarbejde, hvor Bygherreforeningen sammen med seks af byggeriets andre brancheorganisationer sætter fokus på at forbedre byggeriets processer. Der er særligt fokus på at forbedre grænsefladerne i byggeriets faseskift.

Værdibyg udarbejder korte, præcise vejledninger med værktøjer til optimering af byggeprocessen. I løbet af foråret 2013 vil der være udgivet 15 vejledninger. De første er allerede frit tilgængelige på Værdibygs hjemmeside – bl.a. med gode anbefalinger til bygherrerne om eksempelvis udbudstidsplaner og brug af kvalitative tildelingskriterier.

Den fælles opbakning fra branchen giver Værdibyg et stærkt rygstød til at ændre praksis i byggeriet.

Bygherreforeningen er vært for Værdibygs sekretariat. For yderligere information henvises til www.vaerdibyg.dk eller til sekretariatsleder Rolf Simonsen.Bygherreforeningen - Borgergade 111 - 1300 København K - Telefon: 7020 0071 - info@bygherreforeningen.dk