Indflydelse, udvikling og netværk for professionelle bygherrer


Hurtige genveje

Arbejdsmiljø

Bygherreforeningens Arbejdsmiljøudvalg skal bidrage til at udvikle og udbrede god bygherreskik på arbejdsmiljøområdet.  Udvalget primære arbejdsopgave er at bidrage til et godt fysisk og psykisk arbejdsmiljø – både på byggepladsen og i det færdige byggeri i overensstemmelse med Arbejdsmiljøloven. Udgangspunktet for udvalgets arbejde er, at de professionelle bygherrer ikke blot bør følge loven, men også vise vejen til et bedre og mere sikkert arbejdsmiljø.

Bygherreforeningen skal gennem Arbejdsmiljøudvalget søge indflydelse på lovgivning samt anden udvikling indenfor arbejdsmiljø samt udvikle gode værktøjer, paradigmer og aktivitetstilbud for medlemmerne. Resultaterne skal i tilgift hertil have som mål at være retningsskabende for hele branchen, og dermed bidrage ikke kun til medlemsudvikling, men til udvikling af branchen som helhed. 

Udvalgets medlemmer er:

Allan Rahn Svendsen (formand), Vejdirektoratet
Anna Sofia Lønvig,
Slots- og Kulturstyrelsen
Berit Helene Vangborg, Banedanmark
Carsten Nybo, Region Hovedstaden
Dorthe Beckwith
, Banedanmark
Maria Teresa Jacobsen, Bygningsstyrelsen
Stine Tarhan
, Gentofte Kommune
Susanne Nejst Lørup, DTU Campus Service

Skriv en mail til Hanne Ullum i sekretariatet, hvis du er interesseret i at høre mere om udvalgets arbejde.

Kontakt udvalget via sekretariatet på info@bygherreforeningen.dk

Senest opdateret: 22/02/2018

Værdigrundlag for arbejdsmiljø i bygge- og anlægsbranchen

Dette dokument er et fælles værdigrundlag for byggeriets parter for et godt arbejdsmiljø. Dokumentet er udarbejdet i forbindelse med Handleplanen: Knæk kurven for alvorlige arbejdsulykker, som er gennemført i perioden 2013-16.

Værdigrundlaget er udarbejdet i fællesskab af Bygherreforeningen, Foreningen af Rådgivende Ingeniører, Danske Arkitekt Virksomheder, Konstruktørforeningen og arbejdsgiver-, leder- og arbejdstagerorganisationerne i Branchearbejdsmiljørådet for Bygge & Anlæg.

Hent værdigrundlaget her


Værktøjer og inspiration

På hjemmesiden Byggeproces.dk kan du finde værktøjer og inspiration til at håndtere arbejdsmiljøet i bygge- og anlægssagen.

Byggeproces.dk udgives af Branchearbejdsmiljørådet for Bygge og Anlæg i samarbejde med en række af byggeriets parter, herunder Bygherreforeningen.


Anbefalinger om bygherrens koordinering af arbejdsmiljø

Bygherreforeningens arbejdsmiljøudvalg har udarbejdet anbefalinger til bygherren om koordinering af arbejdsmiljø. Anbefalingerne kommer med eksempler på, hvordan du som bygherre kan leve op til Arbejdstilsynets bekendtgørelse nr. 117 af 5. februar 2013 'Bekendtgørelse om bygherrens pligter'.

Læs mere og hent anbefalingerne her.Bygherreforeningen - Borgergade 111 - 1300 København K - Telefon: 7020 0071 - info@bygherreforeningen.dk