Indflydelse, udvikling og netværk for professionelle bygherrer


Hurtige genveje

Digitalisering

Bygherreforeningens digitaliseringsudvalg betragter IKT som et værktøj til at øge byggeriets produktivitet og kvalitet og til at fremme samarbejdet mellem byggeriets parter. Digitaliseringsudvalget arbejder på grundlag heraf på at udvikle og udbrede god bygherreskik på IKT-området.

Udvalget arbejder ud fra foreningens tre strategiområder; indflydelse, netværk og udvikling, og prioriterer udvalgets fokus på baggrund heraf.

Indflydelse
Udvalget deltager i forberedende regelarbejde og samarbejder i branchen, hvor det er muligt og er relevant for foreningen samt udarbejder høringssvar på lovgivningsarbejde inden for IKT-området, når foreningen har mulighed for det.

Netværk
Udvalget kommer ligeledes med forslag til nye medlemsaktiviteter (eksempelvis temamøder) og fungerer her som sparringspartner for foreningens Udviklings- og Uddannelsesudvalg, der koordinerer uddannelsesindsatsen.

Udvikling
Udvalget kommer med forslag til udarbejdelse af nye værktøjer og eventuelle udviklingsprojekter på IKT-området, som vil gavne medlemmerne og branchen. I regi af digitaliseringsudvalget er der gennemført en række digitaliseringsprojekter – læs mere her.

Udvalgets medlemmer er:

Alexander Brechling Larsen, Novo Nordisk A/S
Allan Clausen, Region Midtjylland
Anne Mikkelsen, Aarhus Kommune
Astrid M. Hall, DTU Campus Service
Benny Mulbjerg, Boliggården
Birgit Skanderup, Københavns Lufhavne
Carsten Gotborg, Kolding Kommune
Henrik L. Bang, Bygherreforeningen
Jakob Møller, Forsvarsministeriets Ejendomstjeneste
Jonathan Michelsen, KAB
Kim Eriksen, Egedal Kommune
Kim Nielsen, Boliggården
Line Maj Aagreen, Bygherreforeningen
Lisbet Cederhorn, Gentofte Ejendomme
Markus Lampe
, Københavns Universitet
Michael Friis Ørsted, Københavns Lufthavne
Mikkel Madsen, FSB/drift, byg & jura
Mogens Bundgård Andersen, DAB
Morten Høgsbro Holm, Helsingør Kommune
Morten Klitgaard Pedersen, Forsvarsministeriets Ejendomsstyrelse
Neel Modin Ynddal, Byggeri København
Nikolaj Carlsson, Privatbo
Nikolaj Randal Petersen, Region Hovedstaden
Nils Kaas, Hørsholm Kommune
Ole Høgstedt, Region Sjælland
Peter Hauch(formand) Arkidata
Sara Asmussen, Bygningsstyrelsen
Stefan Snyder Larsen, Byggeri København
Søren Falk Thomsen, Drees & Sommer Nordic A/S

Kontakt udvalget via sekretariatet på info@bygherreforeningen.dk

Senest opdateret: 16/03/2018

Bygherreforeningen - Borgergade 111 - 1300 København K - Telefon: 7020 0071 - info@bygherreforeningen.dk