Indflydelse, udvikling og netværk for professionelle bygherrer


Hurtige genveje

Porteføljeudvalget

Den eksisterende ejendomsmasse repræsenterer en enorm værdi og udgør rammerne for de kerneydelser som organisationen skal udføre. I en dynamisk virksomhed er ændrede lokalebehov er et naturligt vilkår, ligesom demografi, kundebehov, rammebetingelser og økonomiske vilkår påvirker beslutninger om udvikling af en ejendomsportefølje.

Ejendoms- og porteføljestrategiudvalget vil arbejde for et større ledelsesmæssigt og strategisk fokus på ejendomsområdet i bygherrevirksomhederne. Det er grundlaget for at skabe bedre mulighed for at tænke helhedsorienteret og optimere og udvikle den værdi, som ejendommene repræsenterer – både miljø- og samfundsmæssigt.

Udvalget vil formidle bedste praksis og udvikle nye redskaber, der kan udgøre et fundament for arbejdet med ejendomsporteføljestrategier i de enkelte medlemsorganisationer. Udvalget skal i bred forstand bidrage til at synliggøre værdi og bæredygtig udvikling på ejendomsområdet, og er samtidig et stærkt kompetencenetværk for de afgørende spillere på området.

Udvalgsmedlemmer

Uffe Gebauer Thomsen (formand), Region H, Børneriget
Lau Melchiorsen (næstformand), Sadolin & Albæk
Gitte Elefsen
, Furesø Kommune
John Noes Jørgensen, Gribskov Kommune
Peter Torp Madsen, Bygningsstyrelsen
Peter Munk, Frederikshavn Kommune
Preben Gramstrup, FM 3

Skriv en mail til Hanne Ullum i sekretariatet, hvis du er interesseret i at høre mere om udvalgets arbejde.

Kontakt udvalget via sekretariatet på info@bygherreforeningen.dk

 

Publikationer

Få inspiration til at arbejde med nøgletal og værdimodeller i publikationen Kulturens Bygninger

Senest opdateret: 28/05/2018

Bygherreforeningen - Borgergade 111 - 1300 København K - Telefon: 7020 0071 - info@bygherreforeningen.dk