Indflydelse, udvikling og netværk for professionelle bygherrer


Hurtige genveje

Aftalestof

Ydelsesbeskrivelse for Bygherrerådgivning 2013

Ydelsesbeskrivelsen for Bygherrerådgivning er færdiggjort december 2013 og erstatter 2003 udgaven.


Vejledning til totalrådgiveraftale efter ABR89 (Sep 2013)

Bygherreforeningen, Danske Arkitektvirksomheder (DANSKE ARK) og Foreningen af Rådgivende Ingeniører (FRI) har udarbejdet en fælles vejledning med tekstforslag til brug ved indgåelse af aftaler mellem bygherre og totalrådgiver baseret på ABR89-standardaftalen. Herunder er vejledning og tilhørende aftaleformular.


Bygherreforeningens formuleringer til AB92 (2. udg., nov. 2009)

Formålet med Bygherreforeningens formuleringer til AB92, som foreligger i 2. udgave (november 2009), er dels at harmonisere en stor og broget mængde formuleringer til AB92, og dels at give nogle bud på, hvordan en professionel bygherre kan administrere entrepriseaftaler for at få det bedst mulige resultat. Dokumenterne har været drøftet med Dansk Byggeri, DANSKE ARK, FRI, Håndværksrådet og TEKNIQ.Bygherreforeningen - Borgergade 111 - 1300 København K - Telefon: 7020 0071 - info@bygherreforeningen.dk