Indflydelse, udvikling og netværk for professionelle bygherrer


Hurtige genveje

Publikationer

Spild og værdi i udbudsprocesserne - rapport og fælles anbefalinger

De senere år har der været fokus på transaktionsomkostninger i forbindelse med udbud af rådgivningsydelser i bygge- og anlægsprojekter. Med et fælles sæt anbefalinger giver Bygherreforeningen, Arkitektforeningen, Dansk Byggeri, Danske Arkitektvirksomheder og Foreningen af Rådgivende Ingeniører gode råd til, hvordan bygherrer og rådgivere kan reducere de spildskabende transaktionsomkostninger og skabe mere værdi i udbudsprocesserne.


Bygherrens manøvrerum - håndbog til at skabe legitimitet og opbakning i byggeprojekter

En moderne bygherre er en professionel aktør som har initiativretten (og pligten) i forhold til et byggeprojekt, men som hele tiden må navigere i en verden af interessenter lige fra ejere, investorer og politisk bagland til brugere, leverandører og det omkringliggende samfund. Alle med større eller mindre indflydelse på det pågældende byggeprojekt. I langt de fleste byggeprojekter vil omgivelserne hele tiden udfordre bygherrens indflydelse og dermed påvirke hans eller hendes manøvrerum i forhold til at kunne navigere i et projekt.


Inspirationskatalog - Digitale frontløbere i den almene sektor

Ny teknologi og digitalisering har et stort potentiale i den almene sektor. Seks frontløbere blandt landets mange boligorganisationer viser med en række projekter store besparelsesmuligheder på helt op til 60 mio. kr. Gennem simple greb har de ændret processer og arbejdsgange, der kan være med til at holde både omkostninger og husleje nede.


Pejlemærker for fremtidens digitale samarbejde

Byggebranchen er i en rivende og nødvendig udviklingsproces. Aftalesystemet er under revision, og de traditionelle ydelsesbeskrivelser og faser støtter ikke op om en agil proces, alternative samarbejdsformer og integration af ny teknologi. Over de kommende år handler det derfor om at udnytte de mange muligheder for at optimere byggeri og drift ved hjælp af digitale værktøjer og processer.


Indeklima i folkeskolerne - aktøranalyse

Flere analyser peger på, at indeklimaet ikke har udviklet sig markant i de seneste år, trods mere fokus på området. Det tyder på, at indeklimaet generelt ikke har været et prioriteret område på de danske folkeskoler – særligt ikke i forhold til renovering. Og meget tyder derfor på, at den manglende prioritering kan henføres til et meget fragmenteret ejerskab til problemstillingen.Bygherreforeningen - Borgergade 111 - 1300 København K - Telefon: 7020 0071 - info@bygherreforeningen.dk